Skip to content

Un sait de Marius Mioc

Cariera preoțească a lui Laszlo Tokes de la venirea sa la Timișoara

Redau mai jos cîteva documente administrative legate de cariera preoțească a lui Laszlo Tokes, de la momentul cînd acesta a fost numit la Timișoara. Din cîte știu, documentele nu au mai fost publicate pînă acum.

4884numiretokestm010486 Citește mai mult…

Recursul extraordinar din procesul lui Laszlo Tokes

copertatokes

În 1990, după căderea lui Ceaușescu, procurorul general Gheorghe Robu a declarat recurs extraordinar în procesul de evacuare legat de Laszlo Tokes. Am scris despre respectivul recurs în cartea mea „Revoluția fără mistere. Începutul revoluției române: cazul Laszlo Tokes”. În acea carte, datorită costurilor legate de tipar, am prezentat doar o parte din documentele acestui recurs. Prezint acum în întregime dosarul de recurs, cît și unele corespondențe ulterioare legate de acest dosar, care au fost arhivate tot acolo.

img_20161029_0001 Citește mai mult…

Dosarul de executare a hotărîrii judecătorești de evacuare a lui Laszlo Tokes

În cursul documentării mele pentru cartea „Revoluția fără mistere. Începutul revoluției române: cazul Laszlo Tokes” (publicată la editura Almanahul Banatului în 2002), am copiat, din arhiva Judecătoriei Timișoara, și dosarul execuțional nr. 2169/1989 care se referă la executarea hotărîrii judecătorești de evacuare a preotului Laszlo Tokes. Din pricina costurilor legate de tipar în carte am prezentat doar parțial acest dosar. Acum îl prezint în întregime.

img_20161022_0001 Citește mai mult…

Procesele verbale ale consiliului parohial al bisericii reformate din Timișoara (unde era preot Laszlo Tokes), 29 decembrie 1988 – 27 ianuarie 1990

copertatokes

În 2001, cînd mi-am făcut documentarea pentru cartea „Revoluția fără mistere. Începutul revoluției române: cazul Laszlo Tokes” (publicată în 2002), am primit de la parohia reformată din Timișoara, unde fusese preot Laszlo Tokes, dreptul de a xeroxa procesele verbale ale consiliului parohial al respectivei biserici. Procesele verbale erau scrise de mînă, în maghiară, într-un catastif mare care cuprindea procesele verbale pe mai mulți ani. Din acel catastif am xeroxat procesele verbale începînd cu cel din 29 decembrie 1988 pînă la prima ședință de după revoluție, din 27 ianuarie 1990 (apar în xeroxuri și sfîrșitul procesului verbal de dinainte de 29 decembrie 1988 și începutul procesului verbal din 21 februarie 1990). În carte, datorită costurilor legate de tipar, am prezentat (în tălmăcire românească) doar fragmente din acele procese verbale, anume ceea ce mi s-a părut mai relevant cu privire la revoluția din 1989 și conflictul preotului Laszlo Tokes cu episcopul Laszlo Papp. Ca facsimil am pus în carte doar cîteva pagini. Acum prezint în întregime xeroxurile pe care le-am făcut după catastiful de procese verbale ale consiliului parohial reformat Timișoara. Fiecare pagină e scanată din 2 bucăți, fiindcă scanerul meu e format A4 iar catastiful de care vorbeam era format A3 sau mai mare. Cu acest prilej se pot verifica și traducerile care au apărut în cartea mea din 2002. Rog pe cei care observă vreo inexactitate la traducerea din carte să mi-o semnaleze la rubrica de comentarii a acestui articol.

img_20161001_0001 Citește mai mult…

Ciornele chemării în judecată a lui Laszlo Tokes în 1989

Am prezentat deja dosarul de la Judecătoria Timișoara și de la Tribunalul Timiș (linc), cu procesul început de Episcopia reformată din Oradea cu scopul evacuării preotului Laszlo Tokes din locuința sa parohială din Timișoara, proces care a contribuit la izbucnirea revoluției române. În arhiva care mi-a fost donată recent am găsit și ciorna chemării în judecată, scrisă de mînă (probabil de Laszlo Papp ori de un colaborator al său – dacă cineva recunoaște scrisul, rog să-mi semnaleze asta la rubrica de comentarii a acestui articol), cît și ciornă bătută la mașină pe care s-au notat unele corecturi de făcut. Prezint și aceste documente.

5012ciornachemjudpapp Citește mai mult…

Procesul de evacuare a lui Laszlo Tokes din 1989

Despre acest proces, prin care Episcopia reformată din Oradea a cerut evacuarea preotului Laszlo Tokes de la locuința parohială din Timișoara, am scris în cartea mea „Revoluția fără mistere”, publicată în 2002 la editura Almanahul Banatului. În acea carte, datorită costurilor legate de tipar, am reprodus numai o parte din documentele pe care le-am găsit în arhiva Judecătoriei Timișoara. Acum prezint în întregime documentele din dosarul 9001/1989 al Judecătoriei Timișoara și din dosarul 2339/1989 al Tribunalului Timiș (recurs), cu excepția plicurilor poștale, care se aflau și ele la dosar dar nu le-am mai copiat, considerîndu-le nerelevante. Inițial, Judecătoria Timișoara n-a vrut să-mi dea acces la aceste dosare, pe motiv că nu am fost parte în proces, și mi s-a spus și faptul că în procesele de evacuare termenul de păstrare al dosarelor este de 10 ani, deci dosarul poate fi legal distrus. Pînă la urmă, am izbutit totuși să conving conducerea Judecătoriei să mă lase să văd dosarul, și, dacă am plătit taxă de timbru pentru fiecare pagină, mi s-au eliberat și copii. Ca argument am folosit o împuternicire de la asociația „Memorialul Revoluției”, care fusese recunoscută prin lege ca administrînd un centru de documentare despre revoluție. După documentele procesului lui Laszlo Tokes din 1989 prezint și cererea mea de consultare a dosarului și împuternicirea pe care mi-a dat-o asociația „Memorialul Revoluției” ca să-mi susțină cererea. Calitatea aparatului xerox folosit la copiere lasă de dorit, dar cam așa era calitatea xeroxurilor în 2001. Prezint marfa așa cum mi-a livrat-o Judecătoria Timișoara.

Procesul dintre Episcopia reformată Oradea și Laszlo Tokes este parte din șirul de evenimente care a dus la izbucnirea revoluției române din 1989.

img_20160925_0001 Citește mai mult…

Congresul Alianței Mondiale Reformate din 1988 și problema satelor românești

Actualizare 16 septembrie 2016: Vezi pe saitul meu principal:
– 1988. Alianța Mondială a Bisericilor Reformate îi scrie lui Ceaușescu
– 1988. Episcopii reformați din România scriu Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate

Între 1 și 5 iulie 1988 a avut loc, în Portugalia, congresul Alianței Mondiale Reformate, organizație care întrunește bisericile reformate din întreaga lume. Biserica reformată (calvină) maghiară din România, al cărei preot era Laszlo Tokes, face parte din această organizație, dar n-a participat la congresul din 1988. A primit însă din partea Alianței materiale despre lucrările congresului. La congresul respectiv s-a discutat și despre planul regimului comunist de sistematizare a satelor, care cuprindea ideea de distrugere a unor sate. Alianța Mondială Reformată a trimis scrisori președintelui Nicolae Ceaușescu și șefului Departamentului Cultelor, Ion Cumpănașu, în care se protesta față de acest plan. Respectivele scrisori au fost trimise, spre înștiințare, și celor 2 episcopii reformate din România (cea de la Cluj condusă de episcopul Nagy și cea din Oradea condusă de episcopul Papp). La episcopia din Oradea au fost tălmăcite părțile legate de România din materialele primite de la Alianța Mondială Reformată și s-a informat despre asta Departamentul Cultelor. Redau mai jos documentele respective, inclusiv ciornele (am găsit și ciornele tălmăcirilor, după scris s-ar putea identifica exact cine le-a făcut; dacă vreun cititor recunoaște scrisul rog să semnaleze la rubrica de comentarii). Comentarii despre aceste documente voi face pe saitul meu principal, blogul lui Marius Mioc (linc). Documentele sînt în limbile română, engleză, franceză și maghiară.

4941pappcumpanasu020888 Citește mai mult…